14 oktober 2021

Verlof

Verlof aanvragen
De afgelopen jaren werden we regelmatig geconfronteerd met schriftelijke of mondelinge verzoeken om verlof, buiten de reguliere vakanties om (zonder gewichtige omstandigheden, bijv. 25 jaar huwelijk). Wat we waarderen is dat ouders het eerlijk melden. Dit jaar kwam het voor dat we zo’n verzoek moesten afkeuren, terwijl de ouders de bewuste vakantie al geboekt hadden. Dat is natuurlijk heel vervelend en we moeten daar één lijn in trekken.
Kortom wij houden ons aan landelijke richtlijnen verlof basisschool. En zal er ook een melding plaats gaan vinden bij de leerplichtambtenaar. Dit is duidelijk en eerlijk voor ons allemaal. U weet nu ruim op tijd de vakanties voor volgend jaar!

Klik hier voor Verlof-formulier

Om duidelijkheid over het verlof te verschaffen kunt u hier de Richtlijnen verlof basisschool lezen, zoals de leerplichtambtenaar van de gemeente die uit de wet geïnterpreteerd heeft.

Richtlijnen verlof

In bijzondere gevallen kan er verlof worden aangevraagd, dit heet ‘buitengewoon verlof’. Dit dient u tijdig te doen. Het verlof wordt toegekend door de directeur van de school. Deze heeft contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente. In de regel gelden de volgende verlofafspraken:

 • Bruiloft
 • Jubileum: (12,5; 25; 40; 50; 60 jaar)
 • Uitslapen volgende dag tot 10.00 u. is toegestaan
 • Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen toegestaan in geval van loonbedrijven en horeca (indien ze afhankelijk zijn van seizoensgebonden arbeid, bijv. strandtenthouders). Er dient dan een verklaring van de accountant aangeleverd te worden.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

 • Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
 • Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
 • Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
 • De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
 • Vakantie in verband met gewonnen prijs.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).