16 oktober 2017

Ouderraad

De ouderraad (OR) van onze school is een groep ouders die zich bezighoudt met het organiseren van allerlei activiteiten, bijv. het Sinterklaasfeest. Ook verlenen zij hand- en spandiensten rondom schoolactiviteiten, zoals de vieringen of de afscheidsavond, zie draaiboek van de OR bij de documenten op deze site. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter: Annelies Koops. Annelies Koops - 033 298 75 85 of or@smdb-eemdijk.nl