16 oktober 2017

Intern Begeleider

Op onze school is een Intern Begeleider (IB-er) werkzaam. Een IB-er is iemand die intern alle facetten rondom leerlingenzorg aanstuurt en bewaakt. De IB-er onderhoudt contacten met externe organisaties die zich bezighouden met onderzoeken op ontwikkelingsgebied van kinderen. Ook bij oudergesprekken n.a.v. deze onderzoeken is de IB-er altijd aanwezig als gespreksleider. U kunt als ouder altijd een gesprek aanvragen met de IB-er als er zorgen zijn rondom uw kind, dit kan op maandag.

Voor contact met de IB-er, Yvonne Dop, kunt u mailen naar:

ib@smdb-eemdijk.nl