19 oktober 2017

Missie en Visie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden adaptief onderwijs (afstemmend onderwijs) binnen een aangepast leerstofjaarklassensysteem. Op de School met de Bijbel bieden wij de kinderen een omgeving waar ze, naast het vele dat ze leren, zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We gaan ervan uit dat kinderen van ons als leerkrachten leren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. (coöperatief leren)
Wij gaan er van uit dat ze elkaar nodig hebben om tot leren te komen.
Wij besteden expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Samengevat in onderstaande streefdoelen:

 • Levensbeschouwelijke vorming
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Leerlingen ontwikkelen naar hun mogelijkheden
 • Basisvaardigheden (kennis en vaardigheden) ontwikkelen
 • Leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs
 • Zorgen dat ze zich als persoonlijkheid ontwikkelen
 • Leerlingen op een goede wijze met anderen leren omgaan
 • Leerlingen op een goede wijze leren samenwerken
 • Leerlingen leren maatschappelijk verantwoord te handelen
 • Leerlingen zelfredzaam maken
 • Leerlingen ontwikkelen in probleemoplossend vermogen
 • Opvoeden tot actieve, goede (mondige) burgers
 • Culturele vorming
 • Overdracht instrumentele vaardigheden (basis)
 • Stimuleren van de creatieve ontwikkeling

Voor uitgebreide informatie over onze missie en visie, verwijzen wij u naar ons schoolplan.