16 oktober 2017

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De raad houdt zich voornamelijk bezig met het beleid dat door de school en bestuur gevoerd wordt. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht, in andere gevallen adviesrecht. De raad werkt conform de regels van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Voorzitter van de raad is mevr. W. Hoolwerf

Wilt u graag de notulen ontvangen van de MR vergaderingen of contact met de MR opnemen? Stuurt u dan een e-mail naar: mr@smdb-eemdijk.nl