2 maart 2020

Bibliotheek op school

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werken we als School met de Bijbel graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Barbara Kwak van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Andries Korlaar voor dat alle groepen van School met de Bijbel meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: www.bibliotheekeemland.nl.

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.

Leerlingenportal: Aura Junior