16 oktober 2017

Overblijven

Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag. Alle informatie die u nodig hebt staat in de overblijfmap. Deze map ligt op de piano in de hal van de school. De overblijf wordt verzorgd door geschoolde ouders. Voor u uw kind aanmeldt, zijn er twee dingen te doen:
  • Vul een aanmeldformulier in. Hierin staan dan voor ons de gegevens van uw kind, maar ook belangrijke telefoonnummers, voor het geval er iets mocht gebeuren.
  • Koop een strippenkaart
Betalen kan alleen via een strippenkaart (ook nog steeds mogelijk met los geld). Een kaart (10x overblijven) kost € 35,00. Ook is er de mogelijkheid om op de eerste van de maand het geldbedrag over te maken op de volgende rekening: Rabobank nl39rabo0130127957. Deze strippenkaart vindt u in de map. Vul de persoonsgegevens in die erop staan, doe de strippenkaart in een envelop en doe die in de postbus naast de brandslang. Wij stoppen hem in de map en de overblijfouder tekent de datum af waarop uw kind is overgebleven. Tenslotte geeft u op welke datum uw kind gaat overblijven. Er is voor elke dag een formulier. Als u meerdere kinderen laat overblijven, zet ze dan in de lijst onder elkaar en niet naast elkaar. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee. Het is niet de bedoeling dat kinderen van het schoolplein afgaan tijdens het overblijven. De kinderen zijn alleen verzekerd op het terrein van de school. Met vragen kunt u zich wenden tot Maaike Hartog: tel: 033 299 00 17.